Navigacija

Oglasna tabla

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
"Službeni glasnik Republike Srbije", br.18/2016

Javno dostavljanje

Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.


uklonjeno sa oglasne table 13. jan 2020.

Informativno javno preduzeće Preševo, Preševo 05-643/16/17-9

Regulatorno telo za elektronske medije dana 27.decembra 2019.godine objavljuje Privremeno rešenje Br: 05-643/16/17-9 IJP Preševo, Preševo-Radio Preševo, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 20. nov 2019.

Televizija Kanal 9 d.o.o. Kragujevac br. 05-1945/19

Regulatorno telo za elektronske medije dana 05.novembra 2019.godine objavljuje Nalog za izjašnjenje i dostavu dokumentacije Br: 05-1945/19 Televizija Kanal 9 d.o.o. Kragujevac, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 25. okt 2019.

Amari TV d.o.o. Beograd 05-1367/19-4

Regulatorno telo za elektronske medije dana 14.oktobra 2019.godine objavljuje Izvod iz registra Br: 05-1367/19-4 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 21. okt 2019.

Southern Fest d.o.o. Beograd Kr5-6/19-1

Regulatorno telo za elektronske medije dana 03.oktobra 2019.godine objavljuje rešenje Br: Kr5-6/19-1 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 30. avg 2019.

RTV Enigma d.o.o. Prijepolje br.05-1286/19

Regulatorno telo za elektronske medije dana 14.avgusta 2019.godine objavljuje Nalog za dostavu ugovora 05-1286/19 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 19. avg 2019.

Televizija Kanal 9 d.o.o. Kragujevac br.KN/246-1605/17/19-2

Regulatorno telo za elektronske medije dana 02.avgusta 2019.godine objavljuje Privremeno rešenje Br: KN/246-1605/17/19-2 Televizija Kanal 9 d.o.o. Kragujevac jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 31. maj 2019.

TV Metropolis d.o.o. Beograd br.05-819/19

Regulatorno telo za elektronske medije dana 15.maja 2019.godine objavljuje Obaveštenje Br: 05-819/19 TV Metropolis d.o.o. Beograd jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 30. maj 2019.

SGFX Media d.o.o. Lazarevac br.Lr 92-586/19

Regulatorno telo za elektronske medije dana 14.maja 2019.godine objavljuje rešenje Br: Lr 95-586/19 SGFX Media d.o.o. Lazarevac jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 10. maj 2019.

Megvajer d.o.o. Subotica br.Lr 314-547/19-2

Regulatorno telo za elektronske medije dana 25.aprila 2019.godine objavljuje rešenje Br: Lr 314-547/19-2 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Back to top