Navigation

Announcement regarding the disposal of Council meeting

Zbog nepredviđenog odsustva nekoliko članova, predsednik Saveta Republičke radiodifuzne agencije je odložio, danas najavljenu, sednicu smatrajući da važnu odluku o korišćenju nacionalne televizijske frekvencije, treba usvojiti u punom sastavu.

Vreme održavanja sednice na kojoj će biti doneta odluka o izdavanju dozvola biće naknadno određeno.

U Beogradu,
23. jul 2013. godine

Back to top