Навигација

Вести

Обавештење о расписаном Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија на локалном подручју и подручју региона

Обавештење о расписаном Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија на локалном подручју и подручју региона

У складу са одредбом члана 103. став 3. тачка 1) Регулаторно тело за електронске медије (РЕМ) је прибавило податке о расположивости радио-фреквенција за потребе аналогног преноса од Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) и на основу достављених података Савет РЕМ-а расписао је Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија у слободном приступу путем терестричког аналогног преноса на локалном подручју и подручју региона.

Последњи дан за подношење пријаве на Јавни конкурс је 16. септембар 2024. године

Текст Јавног конкурса и услови објављени су на овом ЛИНКУ.

Истим дописом РАТЕЛ је обавестио РЕМ да је мање од двадесет радио-станица изостављено, због потребе израде додатних анализа о чему ће РЕМ бити накнадно обавештен.

Након достављања података о расположивим радио-фреквенцијама од стране РАТЕЛ-а, Савет РЕМ-а ће расписати нови Јавни конкурс.

Важно обавештење свим пружаоцима медијских услуга

Важно обавештење свим пружаоцима медијских услуга

Обавештавамо вас да је Регулаторно тело за електронске медије (Регулатор) започело са применом одредбе члана 48. став 6. Закона о електронским медијима (,,Сл. гласник РС“, бр. 92/2023), којом је прописано да Регулатор има право да на износ неплаћене доспеле накнаде за пружање медијске услуге обрачуна камату у складу са законом којим се уређује затезна камата.

Савет РЕМ именовао по једног члана Управног одбора ЈМУ РТС и ЈМУ РТВ

Савет РЕМ именовао по једног члана Управног одбора ЈМУ РТС и ЈМУ РТВ

Савет РЕМ, на седници одржаној 07. јуна 2024. године, именовао је Филипа Родића, новинара, за члана УО Јавног медијског сервиса Србије.

На истој седници, Савет је именовао др Мирослава Копању, индустријског инжењера, на место члана УО Јавног медијског сервиса Војводине.

Регулатор усвојио 15 подзаконских аката

Регулатор усвојио 15 подзаконских аката

Савет Регулаторног тела за електронске медије усвојио је на седници одржаној 07. маја 2024. године 15 подзаконских аката, у складу са чланом 128. Законa о електронским медијима („Службени гласник РС”, брoj 92/2023), односно у року од шест месеци од ступања на снагу Закона.

Седнице

 • Избори 2024
 • Избори 2023
 • ЈАВНИ ПОЗИВИ
 • СТУДИЈА ПРАВНОГ ОКВИРА РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ И УСАГЛАШАВАЊЕ СА ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА
 • МЕДИЈСКА РЕГУЛАТОРНА ТЕЛА И МЕДИЈСКИ ПЛУРАЛИЗАМ
 • МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ
 • МЕДИЈСКА РЕГУЛАТОРНА ТЕЛА И ЗАШТИТА МАЛОЛЕТНИКА
 • RIRM
 • RATEL
 • EPRA
 • BRAF
 • CERF
 • European Audiovisual Observatory
Back to top