Navigation

Media Service Providers Register

Provider type Approval number Full Media Service Provider's name ▼
Terrestrial media service 139/2008-1
Dozvola prestala da vazi

TV Beseda

Eparhija bačka Srpske pravolsavne crkve, Novi Sad

Cable, SatTV and IPTV K95
Dozvola prestala da vazi

TV BGD

TELEVIZIJA BGD d.o.o. Beograd

Terrestrial media service 144/2008-2
Dozvola prestala da vazi

TV Bačka

Javno preduzeće za infrmisanje VRBAS, Vrbas

Cable, SatTV and IPTV K224-3

TV Bačka

VTV d.o.o., Subotica

Terrestrial media service 415/2009-3

TV Bap

RADIO TELEVIZIJA BAČKA PALANKA d.o.o. Bačka Palanka

Terrestrial media service 88/2008
Dozvola prestala da vazi

TV Banker

BANKER d.o.o. Niš

Terrestrial media service 51/2007-13
Dozvola prestala da vazi

TV Banat

TV BANAT društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i emitovanje radio i televizijskog programa, Vršac

Cable, SatTV and IPTV K62-6

TV Banat

TV BANAT društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i emitovanje radio i televizijskog programa, Vršac

Terrestrial media service 2/2006-19
Dozvola prestala da vazi

TV B92

Radio difuzno preduzeće B92 društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Terrestrial media service 564/2022-1

TV B92

Radio difuzno preduzeće B92 društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Cable, SatTV and IPTV K245-8

TV B92

Radio difuzno preduzeće B92 društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Terrestrial media service 129/2008-3
Dozvola prestala da vazi

TV AS

Radio difuzno društvo RADIO-TELEVIZIJA AS d.o.o. Šabac

Cable, SatTV and IPTV K12
Dozvola prestala da vazi

TV AS

PAVLOVIĆ-SJ d.o.o. Krepoljin

Cable, SatTV and IPTV K273

TV AS

Radio difuzno društvo RADIO-TELEVIZIJA AS d.o.o. Šabac

Cable, SatTV and IPTV K188-2

TV Art Vizija

Privredno društvo TV ARTVIZIJA d.o.o., Niš

Terrestrial media service 12/2006
Dozvola prestala da vazi

TV Art

Art television-kanal kulture d.o.o. Beograd

Cable, SatTV and IPTV K530

TV Apoteka

BIO STRONG THERAPY d.o.o., Beograd

Cable, SatTV and IPTV K27-3

TV Apatin

Preduzeće za proizvodnju i distribuciju RTV programa, trgovinu i usluge TV APATIN društvo sa ograničenom odgovornošću, Apatin

Cable, SatTV and IPTV K113
Dozvola prestala da vazi

TV Antena Sat

Društvo sa ograničenom odgovornošću za kabliranje ANTENA SAT, Vršac

Terrestrial media service 127/2008
Dozvola prestala da vazi

TV Alfa

Preduzeće za radio, televiziju i marketing ALFA PRODUKCIJA d.o.o. Užice

Terrestrial media service 78/2008-3
Dozvola prestala da vazi

TV Alt

Javno novinsko-izdavačko, radio-difuzno i tv preduzeće REČ RADNIKA sa p.o. Aleksinac

Terrestrial media service 147/2008
Dozvola prestala da vazi

TV Alkanik

BELPOS d.o.o. Vladimirci

Terrestrial media service 93/2008-6

TV Aldi

Društvo za proizvodnju i emitovanje radio i televizijskog programa RTV ALDI d.o.o., Preševo

Cable, SatTV and IPTV K531

TV Aldi

Društvo za proizvodnju i emitovanje radio i televizijskog programa RTV ALDI d.o.o., Preševo

Terrestrial media service 1/2006-9
Dozvola prestala da vazi

TV Avala

TV AVALA d.o.o. Beograd

Back to top