Navigacija

Javni konkursi

Regulatorno telo za elektornske medije izdaje dozvole za pružanje medijske usluge i imenuje članove Upravnih odbora Javnih medijskih servisa putem javnog konkursa.

Back to top