Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Razmena znanja zaposlenih o Aktu o digitalnim uslugama

Razmena znanja zaposlenih o Aktu o digitalnim uslugama

Zaposleni u Regulatornom telu za elektronske medije održali su sastanak sa zaposlenima iz Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) iz Bosne i Hercegovine na temu Akta o digitalnim uslugama (Digital Service Act-DSA).

REM u poseti Audiovizuelnom savetu Azerbejdžana

REM u poseti Audiovizuelnom savetu Azerbejdžana

Delegacija Regulatornog tela za elektronske medije boravila je tokom protekle nedelje u poseti Azerbejdžanu, gde se susrela sa predstavnicima Audiovizuelnog saveta Azerbejdžana, sa kojima je razgovarano o modelima buduće saradnje dva regulatora.

Javni poziv za izdavanje odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev

Javni poziv za izdavanje odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev

Regulatorno telo za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) poziva sva fizička i pravna lica koja imaju nameru da pružaju medijske usluge na zahtev (nelinearne medijske usluge), da podnesu zahtev i propisanu dokumentaciju za izdavanje odobrenja za pružanje medijske usluge, u skladu sa članom 87. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“, 92/2023).

Prva poseta zaposlenih u REM-u turskom regulatoru

Prva poseta zaposlenih u REM-u turskom regulatoru

U okviru potpisanih Protokola o saradnji i Protokola o programu razmene stručnog osoblja sa turskim regulatorom, srpska delegacija, predvođena predsednicom Saveta Oliverom Zekić boravila je u trodnevnoj poseti Visokom savetu za radio i televiziju (RTUK).

Saopštenje povodom poštovanja pravila o izbornoj tišini

Saopštenje povodom poštovanja pravila o izbornoj tišini

Izborna tišina počinje u četvrtak, 14.12.2023. u ponoć i završava se u nedelju, 17.12.2023. u 20 časova.

Regulatorno telo za elektronske medije nalaže svim pružaocima medijskih usluga da se pridržavaju propisa kojima se reguliše ponašanje pružalaca medijskih usluga u periodu izborne tišine.

Pokrenut postupak protiv PMU TV Pink

Pokrenut postupak protiv PMU TV Pink

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na hitnoj sednici održanoj 01. decembra 2023. godine, pokrenuo je postupak protiv PMU TV Pink, zbog osnovane pretpostavke da je došlo do povrede člana 65. stav 1. i člana 70. stav 1. Zakona o elektronskim medijima, a u vezi sa prikazivanjem seksualno eksplicitnog snimka u emisiji ,,Novo jutro“ od 01. decembra 2023. godine u periodu od 5:30 do 11:00 časova.

Utvrđene Liste podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku
Utvrđena lista kandidata za članove Upravnih odbora JMU RTS i JMU RTV

Utvrđena lista kandidata za članove Upravnih odbora JMU RTS i JMU RTV

Savet Regulatora je na sednici održanoj 20. novembra 2023. godine godine utvrdio Listu kandidata za članove Upravnih odbora Javne medijske ustanove Radio-televizija Srbije Javne medijske ustanove Radio-televizija Vojvodine.

Lista kandidata je stavljena na uvid radi ponošenja prigovora. Prigovori na listu kandidata podnose se Regulatornom telu za elektronske medije lično ili poštom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste.

Raspisan Javni konkurs za imenovanje direktora Regulatornog tela za elektronske medije

Raspisan Javni konkurs za imenovanje direktora Regulatornog tela za elektronske medije

Savet Regulatornog tela za elektronake medije na sednici održanoj 15.11.2023. godine doneo je odluku o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje direktora Regulatornog tela za elektronske medije.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

Poslednji dan za podnošenje prijave je 18. decembar 2023. godine

Tekst konkursa i prijavu možete naći na OVOM LINKU

 

Uspešno završena prva razmena zaposlenih dva regulatora

Uspešno završena prva razmena zaposlenih dva regulatora

Petodnevna poseta zaposlenih u Visokom savetu za radio i televiziju (RTUK) iz Turske završena je danas, a u okviru koje su zaposleni REM-a u svojstvu domaćina uspešno prikazali regulaciju elektronskih medija u Srbiji.

Zaposleni u turskom regulatoru u poseti REM-u

Zaposleni u turskom regulatoru u poseti REM-u

Zaposleni u Visokom savetu za radio i televiziju (RTUK) iz Turske započeli su petodnevnu posetu Regulatornom telu za elektronske medije (REM), u cilju razmene znanja i tehnologija u regulisanju i nadzoru nad radom pružalaca medijskih usluga.

Saopštenje za medije povodom vandalizma ispred prostorija REM-a tokom protesta "Srbija protiv nasilja"

Saopštenje za medije povodom vandalizma ispred prostorija REM-a tokom protesta "Srbija protiv nasilja"

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) ovim povodom osuđuje vandalski akt narodnog poslanika Radomira Lazovića tokom protesta „Srbija protiv nasilja“, održanog 21. oktobra 2023. godine. Iako poštujemo osnovno pravo na mirno okupljanje i slobodu izražavanja, uništavanje javne imovine predstavlja pretnju zaposlenima u REM, kršenje zakona i neprihvatljivo je u demokratskom društvu

Održan prvi trening o medijskoj pismenosti u REM-u

Održan prvi trening o medijskoj pismenosti u REM-u

Regulatorno telo za elektronske medije održalo je 09.10.2023. godine prvi trening o medijskoj pismenosti za vaspitače u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, u okviru drugih po redu Otvorenih dana medijske pismenosti.

Back to top