Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Važno obaveštenje svim pružaocima medijskih usluga

Važno obaveštenje svim pružaocima medijskih usluga

Obaveštavamo vas da je Regulatorno telo za elektronske medije (Regulator) započelo sa primenom odredbe člana 48. stav 6. Zakona o elektronskim medijima (,,Sl. glasnik RS“, br. 92/2023), kojom je propisano da Regulator ima pravo da na iznos neplaćene dospele naknade za pružanje medijske usluge obračuna kamatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zatezna kamata.

Savet REM imenovao po jednog člana Upravnog odbora JMU RTS i JMU RTV

Savet REM imenovao po jednog člana Upravnog odbora JMU RTS i JMU RTV

Savet REM, na sednici održanoj 07. juna 2024. godine, imenovao je Filipa Rodića, novinara, za člana UO Javnog medijskog servisa Srbije.

Na istoj sednici, Savet je imenovao dr Miroslava Kopanju, industrijskog inženjera, na mesto člana UO Javnog medijskog servisa Vojvodine.

Regulator usvojio 15 podzakonskih akata

Regulator usvojio 15 podzakonskih akata

Savet Regulatornog tela za elektronske medije usvojio je na sednici održanoj 07. maja 2024. godine 15 podzakonskih akata, u skladu sa članom 128. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS”, broj 92/2023), odnosno u roku od šest meseci od stupanja na snagu Zakona.

3. i 4. maj 2023. PAMTIMO.

3. i 4. maj 2023. PAMTIMO.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije pruža punu podršku predlogu „Radne grupe za uspostavljanje Memorijalnog centra u znak sećanja na žrtve masovnog ubistva u Oglednoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar“, osnovanoj Odlukom Vlade Republike Srbije, o načinu obeležavanja godišnjice masovnih ubistava u ovoj školi i u Duboni i u Malom Orašju, u programima televizijskih i radijskih pružalaca medijskih usluga, sa ciljem očuvanja i negovanja sećanja, da kao društvo osvestimo veličinu tragedije koja nam se dogodila.

Utvrđene liste kandidata za UO RTS i RTV

Utvrđene liste kandidata za UO RTS i RTV

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj 19. aprila 2024. godine utvrdio Listu kandidata za jednog člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove Radio televizija Srbije i jednog člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove Radio televizija Vojovine.

Lista kandidata za člana Upravnog odbora javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije“.

Lista kandidata za člana Upravnog odbora javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine“.

 

Razmena znanja zaposlenih o Aktu o digitalnim uslugama

Razmena znanja zaposlenih o Aktu o digitalnim uslugama

Zaposleni u Regulatornom telu za elektronske medije održali su sastanak sa zaposlenima iz Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) iz Bosne i Hercegovine na temu Akta o digitalnim uslugama (Digital Service Act-DSA).

REM u poseti Audiovizuelnom savetu Azerbejdžana

REM u poseti Audiovizuelnom savetu Azerbejdžana

Delegacija Regulatornog tela za elektronske medije boravila je tokom protekle nedelje u poseti Azerbejdžanu, gde se susrela sa predstavnicima Audiovizuelnog saveta Azerbejdžana, sa kojima je razgovarano o modelima buduće saradnje dva regulatora.

Javni poziv za izdavanje odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev

Javni poziv za izdavanje odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev

Regulatorno telo za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) poziva sva fizička i pravna lica koja imaju nameru da pružaju medijske usluge na zahtev (nelinearne medijske usluge), da podnesu zahtev i propisanu dokumentaciju za izdavanje odobrenja za pružanje medijske usluge, u skladu sa članom 87. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“, 92/2023).

Prva poseta zaposlenih u REM-u turskom regulatoru

Prva poseta zaposlenih u REM-u turskom regulatoru

U okviru potpisanih Protokola o saradnji i Protokola o programu razmene stručnog osoblja sa turskim regulatorom, srpska delegacija, predvođena predsednicom Saveta Oliverom Zekić boravila je u trodnevnoj poseti Visokom savetu za radio i televiziju (RTUK).

Saopštenje povodom poštovanja pravila o izbornoj tišini

Saopštenje povodom poštovanja pravila o izbornoj tišini

Izborna tišina počinje u četvrtak, 14.12.2023. u ponoć i završava se u nedelju, 17.12.2023. u 20 časova.

Regulatorno telo za elektronske medije nalaže svim pružaocima medijskih usluga da se pridržavaju propisa kojima se reguliše ponašanje pružalaca medijskih usluga u periodu izborne tišine.

Pokrenut postupak protiv PMU TV Pink

Pokrenut postupak protiv PMU TV Pink

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na hitnoj sednici održanoj 01. decembra 2023. godine, pokrenuo je postupak protiv PMU TV Pink, zbog osnovane pretpostavke da je došlo do povrede člana 65. stav 1. i člana 70. stav 1. Zakona o elektronskim medijima, a u vezi sa prikazivanjem seksualno eksplicitnog snimka u emisiji ,,Novo jutro“ od 01. decembra 2023. godine u periodu od 5:30 do 11:00 časova.

Utvrđene Liste podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku
Utvrđena lista kandidata za članove Upravnih odbora JMU RTS i JMU RTV

Utvrđena lista kandidata za članove Upravnih odbora JMU RTS i JMU RTV

Savet Regulatora je na sednici održanoj 20. novembra 2023. godine godine utvrdio Listu kandidata za članove Upravnih odbora Javne medijske ustanove Radio-televizija Srbije Javne medijske ustanove Radio-televizija Vojvodine.

Lista kandidata je stavljena na uvid radi ponošenja prigovora. Prigovori na listu kandidata podnose se Regulatornom telu za elektronske medije lično ili poštom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste.

Back to top