Navigacija

Druge Odluke

Obaveštenje Obaveštenje Luksemburškom nezavisnom audiovizuelnom telu (ALIA) u vezi sa prekršajem učinjenim na ppogramu PMU N1, u emisiji „Ja Aleksandar: državni gambit“ 151/2024/3 od 22.02.2024. godin

Odluka Luksemburškog nezavisnog audiovizuelnog tela (ALIA) DEC007/2024-P003/2024 od 25.03.2024. godine

Obaveštenje Luksemburškom nezavisnom audiovizuelnom telu (ALIA) u vezi sa prekršajem učinjenim na ppogramu PMU Nova S, u emisiji "Među nama" 07-653/22-4 od 08.04.2022. godine

​​​​​​​Odluka Luksemburškog nezavisnog audiovizuelnog tela (ALIA) DEC006/2022-P003/2022 od 25.04.2022. godine

Obaveštenje Luksemburškom nezavisnom audiovizuelnom telu (ALIA) u vezi sa prekršajem učinjenim na ppogramu PMU N1, u emisiji "Fikus za šefa" 07-124/22-2 od 03.03.2022. godine

​​​​​​​Odluka Luksemburškog nezavisnog audiovizuelnog tela (ALIA) DEC003/2023-P002/2022 od 15.05.2023. godine

Obaveštenje Luksemburškom nezavisnom audiovizuelnom telu (ALIA) u vezi sa prekršajem učinjenim na ppogramu PMU Nova S, u emisiji "Dobar, loš zao" 07-828/21-2 od 10.05.2021. godine

Odluka Luksemburškog nezavisnog audiovizuelnog tela (ALIA) DEC011/2022-P015/2021 od 24.10.2022. godine

Obaveštenje Luksemburškom nezavisnom audiovizuelnom telu (ALIA) u vezi sa prekršajem učinjenim na ppogramu PMU Sport klub 1, oglasna poruka "BetOle" 07-61/21-2 od 25.01.2021. godine

Odluka Luksemburškog nezavisnog audiovizuelnog tela (ALIA) DEC004/2022-P006/2021 od 14.03.2022. godine

Obaveštenje Luksemburškom nezavisnom audiovizuelnom telu (ALIA) u vezi sa prekršajem učinjenim na ppogramu PMU Nova S u emisiji "Mentalno razgibavanje" 05-1998/20/21-5 od 26.02.2021. godine

Odluka Luksemburškog nezavisnog audiovizuelnog tela (ALIA) DEC015/2021-P010/2021 od 03.05.2021. godine

Back to top