Navigacija

Vesti

Javni poziv za izdavanje odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev

Javni poziv za izdavanje odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev

Regulatorno telo za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) poziva sva fizička i pravna lica koja imaju nameru da pružaju medijske usluge na zahtev (nelinearne medijske usluge), da podnesu zahtev i propisanu dokumentaciju za izdavanje odobrenja za pružanje medijske usluge, u skladu sa članom 87. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“, 92/2023).

Prva poseta zaposlenih u REM-u turskom regulatoru

Prva poseta zaposlenih u REM-u turskom regulatoru

U okviru potpisanih Protokola o saradnji i Protokola o programu razmene stručnog osoblja sa turskim regulatorom, srpska delegacija, predvođena predsednicom Saveta Oliverom Zekić boravila je u trodnevnoj poseti Visokom savetu za radio i televiziju (RTUK).

Sednice

 • Izbori 2023
 • JAVNI POZIVI
 • STUDIJA PRAVNOG OKVIRA REGULATORNOG TELA SRBIJE I USAGLAŠAVANJE SA EVROPSKIM STANDARDIMA
 • MEDIJSKA REGULATORNA TELA I MEDIJSKI PLURALIZAM
 • MEDIJSKA PISMENOST
 • MEDIJSKA REGULATORNA TELA I ZAŠTITA MALOLETNIKA
 • RIRM
 • RATEL
 • EPRA
 • BRAF
 • CERF
 • European Audiovisual Observatory
Back to top