Navigacija

Digitalizacija

Tokom  2015. godine u Srbiji će, shodno preuzetim obavezama, biti zaključen proces digitalizacije. Prelazak na digitalni signal biće obavljen po zonama i kada se u jednoj zoni postigne pokrivenost digitalnim signalom sa više od 90% stanovništva, nastupa tranzicioni period (takozvani simulkast) u kojem je dostupan  i analogni i digitalni signal. Period simulkasta u Srbiji je započeo od 1. septembra 2014. godine a period njegovog okončanja predviđen je, zavisno od zone,  za period od 28. februara 2015. godine do 30. aprila 2015. godine. Time će u Srbiji biti okončano emitovanje analognog televizijskog signala. S obzirom na objektivna tehnička ograničenja, simulkast neće biti moguć na celoj teritoriji Republike Srbije, što znači da će u nekim delovima zemlje prelazak na digitalno emitovanje biti izveden direktno i bez tranzicionog perioda.

Za televizijske gledaoce digitalizacija će omogućiti bolji kvalitet zvuka i slike, raznovrsniji sadržaj, više radio i televizijskih programa, nove usluge za osobe sa invaliditetom i za starije osobe, prijem programa na mobilnim uređajima  i tako dalje.

Pružaocima usluga digitalizacija će dati mogućnost prilagođavanja sadržaja prema potrebama različitih ciljnih grupa, interaktivnost, kao i mogućnost pružanja usluga na zahtev, niže troškove emitovanja i konvergenciju usluga.

Za državu će digitalizacija omogućiti efikasnije korišćenje radio-frekvencijskog spektra, upotrebu oslobođenog dela spektra za nove usluge, promociju razvoja tehnologije i nova radna mesta, unapređenu konkurenciju i više mogućnosti za unapređenje stvaralaštva i očuvanje kulturnog identiteta. Istovremeno, prelazak na digitalno emitovanje olakšaće kontrolu nad emitovanim sadržajima budući da će ovim načinom biti distribuisani samo programi sa važećim dozvolama.

Korisnici televizije koji nemaju odgovarajuće TV-uređaje kojima mogu pratiti digitalni program treba da nabave naročite uređaje, tzv. setap boksove, pomoću kojih će prijem digitalnog signala biti moguć. Pomoć kojom bi se za individualne korisnike podržala nabavka opreme za prijem signala digitalne televizije, biće doneta shodno ekonomskim uslovima u trenutku prelaska s analognog na digitalno emitovanje. Građani koji imaju pravo na besplatan STB uređaj mogu se prijaviti na javni poziv koji će objaviti Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

U okviru aktivnosti vezanih za digitalizaciju tv signala u Srbiji, RRA je učestvovala u donošenju Pravilnika o prelasku sa analognom na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu, i izdao je odgovarajući broj saglasnosti pružaocima medijskih usluga/emiterima koji su ušli u tzv. Inicijalnu mrežu, a sada je to simulkast mreža za testiranje emitovanja digitalnog televizijskog signala.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije je emiterima dostavio uputstvo o emitovanju pet spotova  koji imaju ulogu da podignu nivoa znanja građana Republike Srbije o procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje. Vreme emitovanja ovih spotova ne uračunava se u vreme trajanja televizijskog oglašavanja.

Predsednik Saveta REM Goran Karadžić član je Radne grupe za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje zemaljskog TV signala.

ALOTMENT AVALA

ALOTMENT BESNA KOBILA

ALOTMENT CER-MALJEN

ALOTMENT CRVENI ČOT

ALOTMENT DELI JOVAN

ALOTMENT JASTREBAC

ALOTMENT KIKINDA

ALOTMENT KOPAONIK

ALOTMENT RUDNIK-CRNI VRH

ALOTMENT SUBOTICA-SOMBOR

ALOTMENT-TORNIK-OVČAR

ALOTMENT TUPIŽNICA

ALOTMENT VRŠAC

Back to top