Navigacija

Odluke Prekršajnog suda po zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka

Regulatorno telo za elektronske medije na osnovu člana 179. Zakona o prekršajima i Izveštaja o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod pružalaca medijskih usluga sa dozvolom za područje cele Republike i JMU Radio-televizija Srbije koji sastavlja Služba na nadzor i analizu podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.

 1. 417/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU B92 d.o.o., Beograd - TV B92 za mesec septembar 2023. godine
 2. 418/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Televizija Prva d.o.o., Beograd - TV Prva za mesec septembar 2023. godine
 3. 419/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink za mesec septembar 2023. godine
 4. 420/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV za mesec septembar 2023. godine
 5. 421/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU B92 d.o.o., Beograd - TV B92 za mesec oktobar 2023. godine
 6. 422/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Televizija Prva d.o.o., Beograd - TV Prva za mesec oktobar 2023. godine
 7. 423/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink za mesec oktobar 2023. godine
 8. 424/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV za mesec oktobar 2023. godine
 9. 425/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU B92 d.o.o., Beograd - TV B92 za mesec novembar 2023. godine
 10. 426/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Televizija Prva d.o.o., Beograd - TV Prva za mesec novembar 2023. godine
 11. 427/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink za mesec novembar 2023. godine
 12. 428/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV za mesec novembar 2023. godine
 13. 703/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU B92 d.o.o., Beograd - TV B92 za mesec decembar 2023. godine
 14. 704/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Televizija Prva d.o.o., Beograd - TV Prva za mesec decembar 2023. godine
 15. 782/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV za mesec decembar 2023. godine
 16. 783/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink za mesec decembar 2023. godine
 17. 705/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU B92 d.o.o., Beograd - TV B92 za mesec januar 2024. godine
 18. 706/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Televizija Prva d.o.o., Beograd - TV Prva za mesec januar 2024. godine
 19. 786/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV za mesec januar 2024. godine
 20. 787/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink za mesec januar 2024. godine
 21. 785/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink za mesec februar 2024. godine
 22. 784/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV za mesec februar 2024. godine
 23. 707/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU B92 d.o.o., Beograd - TV B92 za mesec februar 2024. godine
 24. 708/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Televizija Prva d.o.o., Beograd - TV Prva za mesec februar 2024. godine
 25. 944/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV za mesec mart 2024. godine
 26. 945/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink za mesec mart 2024. godine
 27. 946/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU B92 d.o.o., Beograd - TV B92 za mesec mart 2024. godine
 28. 947/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Televizija Prva d.o.o., Beograd - TV Prva za mesec mart 2024. godine

 

Arhiva Odluka Prekršajnog suda po zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka

Back to top