Navigacija

Odluke Prekršajnog suda po zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka

Regulatorno telo za elektronske medije na osnovu člana 179. Zakona o prekršajima i Izveštaja o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod pružalaca medijskih usluga sa dozvolom za područje cele Republike i JMU Radio-televizija Srbije koji sastavlja Služba na nadzor i analizu podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.

Arhiva Odluka Prekršajnog suda po zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka

Back to top