Navigacija

TV Plana

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Plana
Naziv pružaoca medijske usluge Informativno preduzeće REČ POMORAVLJA d.o.o. Velika Plana
Broj dozvole K35-2
Datum 10. oktobar 2019.
Matični broj 07245475
PIB 101175194
Sedište i adresa pravnog lica Nikole Pašića 27, Velika Plana
Telefon 026/516-125, 064/383-4194
Faks 026/516-125
Elektronska pošta radiovplana@yahoo.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Miloš Antonijević
Glavni i odgovorni urednik Miloš Antonijević
Vlasnička struktura PMU 1.Miloš Antonijević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. oktobar 2011. — 21. oktobar 2027.
Back to top