Navigacija

TV Strela

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Strela
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA STRELA d.o.o. Veliki Popović
Broj dozvole K37-2
Datum 10. oktobar 2019.
Matični broj 21321150
PIB 110232152
Sedište i adresa pravnog lica Veliki Popović bb, Veliki Popović
Telefon 035/621-360, 035/621-888
Faks 035/621-888
Elektronska pošta rtvstreladoo@gmail.com
Veb sajt www.rtvstrela.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragoslav Stojanović
Glavni i odgovorni urednik Goran Stojanović
Vlasnička struktura PMU 1.Slađana Stojanović-20% 2.Dragoslav Stojanović-80%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. oktobar 2011. — 21. oktobar 2027.
Back to top