Navigacija

TV Strela

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Strela
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA STRELA d.o.o., Veliki Popović
Broj dozvole K37-3
Datum 8. februar 2024.
Matični broj 21321150
PIB 110232152
Sedište i adresa pravnog lica Veliki Popović bb, Veliki Popović
Telefon 069/621-889
Elektronska pošta rtvstreladoo@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Goran Stojanović
Glavni i odgovorni urednik Goran Stojanović
Vlasnička struktura PMU 1.Slađana Stojanović-20% 2.Goran Stojanović-80%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. oktobar 2011. — 21. oktobar 2027.
Back to top