Navigacija

TV Melos

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Melos
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za izdavačku delatnost, radio i televiziju MELOS d.o.o., Kraljevo
Broj dozvole K47-3
Datum 27. decembar 2021.
Matični broj 07388217
PIB 101775093
Sedište i adresa pravnog lica Hajduk Veljkova 2, Kraljevo
Telefon 036/322-555, 063/644-501
Faks 036/322-555
Elektronska pošta produkcijameloskraljevo@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Jasminka Jovanović
Glavni i odgovorni urednik Jasminka Jovanović
Vlasnička struktura PMU 1.Jasminka Jovanović-33,33% 2.Miloš Jovanović-33,33% 3.Milan Jovanović-33,33%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2027.

Izrečene mere

Upozorenje

TV Melos

Preduzeće za izdavačku delatnost, radio i televiziju MELOS d.o.o., Kraljevo

Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top