Navigacija

TV Studio B

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Studio B
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno preduzeće STUDIO B d.o.o. Beograd
Broj dozvole K49-4
Datum 12. februar 2021.
Matični broj 07010109
PIB 100158887
Sedište i adresa pravnog lica Cara Dušana 208, Beograd-Zamun
Telefon 011/206-9056
Elektronska pošta ivana.vucicevic@studiob.rs
Veb sajt www.studiob.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ivana Vučićević
Glavni i odgovorni urednik Ivana Vučićević
Vlasnička struktura PMU 1.Global media technology d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2027.
Back to top