Navigacija

TV Panonija

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Panonija
Naziv pružaoca medijske usluge RTV-PANONIJA d.o.o. za emitovanje radio i tv programa, Novi Sad
Broj dozvole K53-2
Datum 20. april 2018.
Matični broj 08708568
PIB 100720403
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar Slobodana Jovanovića 21, Novi Sad
Telefon 021/423-499
Faks 021/528-042
Elektronska pošta redakcija@rtvpanonija.rs
Veb sajt www.rtvpanonija.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Zdravka Kovačević
Glavni i odgovorni urednik Zdravka Kovačević
Vlasnička struktura PMU 1.Avni Trlabuć-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2019.
Datum brisanja dozvole 31. oktobar 2018.
Back to top