Navigacija

SAT TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) SAT TV
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo, usluge i kooperacije SAT-TV COMMUNICATIONS eksport-import d.o.o. Požarevac
Broj dozvole K58-1
Datum 28. novembar 2019.
Matični broj 17121596
PIB 100435481
Sedište i adresa pravnog lica Bože Dimitrijevića 130a, Požarevac
Telefon 012/552-222
Faks 012/552-221
Elektronska pošta sattelevizija@gmail.com
Veb sajt www.sattelevizija.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Kuzmanović
Glavni i odgovorni urednik Zlatica Kuzmanović
Vlasnička struktura PMU 1.Dragan Kuzmanović-50% 2.Zlatica Kuzmanović-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2027.
Back to top