Navigacija

Timočka TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Timočka TV
Naziv pružaoca medijske usluge Akcionarsko društvo TIMOČKA TELEVIZIJA I RADIO, Zaječar
Broj dozvole K59-1
Datum 7. decembar 2011.
Matični broj 17431714
PIB 100578786
Sedište i adresa pravnog lica Ljube Nešića 38, Zaječar
Telefon 019/422-630
Faks 019/422-630
Elektronska pošta office@tvbest.rs
Veb sajt www.tvbest.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Goran Stankov
Glavni i odgovorni urednik Goran Stankov
Vlasnička struktura PMU 1.Danijela Vidosavljević-77,87% 2.Vladana Zapalov-17,87% 3.Mali akcionari-2,26,%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2019.
Datum brisanja dozvole 9. januar 2017.
Back to top