Navigacija

TV Duga

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Duga
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za proizvodnju i usluge RENOAR d.o.o. Požarevac
Broj dozvole K67
Datum 7. decembar 2011.
Matični broj 07950993
PIB 101970711
Sedište i adresa pravnog lica Ljubičevska-naselje bb, Požarevac (adresa za dostavu pošte Poštanski fax 54 Požarevac)
Telefon 060/020-9224
Faks 012/401-849
Elektronska pošta tvduga@yahoo.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Sunčica Nikolić
Glavni i odgovorni urednik Sunčica Nikolić
Vlasnička struktura PMU 1.MIM Global Investment doo, Novi Sad-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2019.
Datum brisanja dozvole 8. decembar 2019.
Back to top