Navigacija

TV Sunce

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Sunce
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA SUNCE d.o.o. Aranđelovac
Broj dozvole K85-2
Datum 28. novembar 2019.
Matični broj 07662874
PIB 100900435
Sedište i adresa pravnog lica Ilije Garašanina 36, Aranđelovac
Telefon 034/725-154
Faks 034/701-200
Elektronska pošta rtvsunce@mts.rs
Veb sajt www.rtvsunce.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dobrivoje Marinski
Glavni i odgovorni urednik Aleksandra Milivojević
Vlasnička struktura PMU 1.Dobrivoje Marinski-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2027.
Back to top