Navigacija

TV IKS

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV IKS
Naziv pružaoca medijske usluge SNOMA d.o.o. za marketing, Subotica
Broj dozvole K90-3
Datum 8. mart 2022.
Matični broj 08360090
PIB 100837383
Sedište i adresa pravnog lica Štrosmajerova 10, Subotica
Telefon 064/459-9923
Faks 024/552-383
Elektronska pošta info@snoma.co.rs; tvx.urednik@gmail.com
Veb sajt www.infokanal.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Zvonko Buljovčić
Glavni i odgovorni urednik Zvonko Buljovčić
Vlasnička struktura PMU 1.Slavica Vavra-51% 2.Zvonko Buljovčić-49%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2027.
Back to top