Navigacija

Pro Media Senta

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Pro Media Senta
Naziv pružaoca medijske usluge Friđeš Irmenji pr radnja za televizijske i radio aktivnosti PRO MEDIA , Ada
Broj dozvole K103-2
Datum 23. jun 2021.
Matični broj 61107916
PIB 105467397
Sedište i adresa pravnog lica Rade Popovića 4, Ada
Telefon 063/854-5377
Elektronska pošta pmediasenta@gmail.com
Veb sajt www.promedia.co.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Friđeš Irmenji
Glavni i odgovorni urednik Friđeš Irmenji
Vlasnička struktura PMU 1.Friđeš Irmenji-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 4. april 2012. — 4. april 2028.
Datum brisanja dozvole 31. maj 2023.
Back to top