Navigacija

Televizija Plus

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Televizija Plus
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radio, televiziju i marketing TELEVIZIJA PLUS d.o.o. Kruševac
Broj dozvole K110-2
Datum 28. maj 2020.
Matični broj 17008358
PIB 100229915
Sedište i adresa pravnog lica Balkanska 71, Kruševac
Telefon 037/499-500
Faks 037-419-650
Elektronska pošta rtvplus@gmail.com
Veb sajt www.tvplus.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Vladan Gašić
Glavni i odgovorni urednik Vladan Gašić
Vlasnička struktura PMU 1.SACO doo, Kruševac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 23. maj 2012. — 23. maj 2028.
Back to top