Navigacija

TV City

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV City
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za marketing i informisanje RTV CITY d.o.o. Ub
Broj dozvole K121-1
Datum 14. jul 2020.
Matični broj 20017368
PIB 103778474
Sedište i adresa pravnog lica Svete Popovića 57, Ub
Telefon 014/416-426
Faks 014/416-425
Elektronska pošta rtvcityub@gmail.com
Veb sajt www.rtvcityub.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Belajac
Glavni i odgovorni urednik Dragan Belajac
Vlasnička struktura PMU 1.Dragan Belajac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 27. jun 2012. — 27. jun 2028.
Back to top