Navigacija

TV Delta

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Delta
Naziv pružaoca medijske usluge DELTA TELEVIZIJA d.o.o. za zastupanje, marketing i televizijske akrtivnosti, Novi Sad
Broj dozvole K127-6
Datum 28. septembar 2021.
Matični broj 20361786
PIB 105408731
Sedište i adresa pravnog lica Ilije Ognjanovića 7, stan 2, Novi Sad
Telefon 021/635-0344
Elektronska pošta deltatelevizijans@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Mirjana Vasić
Glavni i odgovorni urednik Mirjana Vasić
Vlasnička struktura PMU 1.Aleksandar Vinčić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 3. oktobar 2012. — 3. oktobar 2028.
Back to top