Navigacija

Naša Vizija

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Naša Vizija
Naziv pružaoca medijske usluge NAŠA VIZIJA d.o.o. marketinške aktivnosti produkcija i radio difuzna delatnost, Beograd
Broj dozvole K178-6
Datum 21. jun 2021.
Matični broj 21362433
PIB 110554578
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar Vojvode Mišića 39a, Beograd
Telefon 064/863-4104
Elektronska pošta monika.spalevic@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Zoran Bašanović
Glavni i odgovorni urednik Miloš Stojković
Vlasnička struktura PMU 1.Ivana Jovanović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 18. jun 2013. — 18. jun 2029.
Back to top