Navigacija

Info TV Tiszapart

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Info TV Tiszapart
Naziv pružaoca medijske usluge TISZAPARTFEST d.o.o. za usluge, izdavačku delatnost i trgovinu, Kanjiža
Broj dozvole K200-2
Datum 18. maj 2023.
Matični broj 20921200
PIB 108042339
Sedište i adresa pravnog lica Trg glavni 11, Kanjiža
Telefon 024/874-692
Elektronska pošta perotinusz@gmail.com, infotv@tiszapartfest.rs
Veb sajt www.tiszapartfest.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Šandor Feješ
Glavni i odgovorni urednik Čendir Viktor
Vlasnička struktura PMU 1.Lajoš Foro-66% 2.Šandor Feješ-34%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 12. maj 2015. — 12. maj 2031.
Back to top