Navigacija

TV Lotel Plus

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Lotel Plus
Naziv pružaoca medijske usluge LOTEL PLUS d.o.o. Loznica
Broj dozvole K204-1
Datum 26. jun 2023.
Matični broj 20430052
PIB 105652487
Sedište i adresa pravnog lica Maksima Gorkog 2, Loznica
Telefon 015/882-227
Faks 015/882-227
Elektronska pošta lotel@verat.net
Veb sajt www.lotel.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Žarko Mandić
Glavni i odgovorni urednik Dragan Mandić
Vlasnička struktura PMU 1.Dragan Mandić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 29. jun 2015. — 29. jun 2031.
Back to top