Navigacija

TV Fruška gora

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Fruška gora
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću TELEVIZIJA FRUŠKA GORA, Ruma
Broj dozvole K206-6
Datum 6. septembar 2021.
Matični broj 21141453
PIB 109203197
Sedište i adresa pravnog lica Glavna 172a, Ruma
Telefon 022/471-058
Elektronska pošta tvfruskagora@gmail.com
Veb sajt www.tvfruskagora.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Zlatko Markovinović
Glavni i odgovorni urednik Zlatko Markovinović
Vlasnička struktura PMU 1.Aleksandar Milutnović-51% 2.Radio Fruška gora d.o.o., Ruma-49%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Zaštićena usluga -
Period važenja 9. septembar 2015. — 9. septembar 2031.
Back to top