Navigacija

ND SAT

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) ND SAT
Naziv pružaoca medijske usluge Slađana Koturović pr proizvodnja i emitovanje tv programa ND SAT, Raška
Broj dozvole K237
Datum 25. maj 2016.
Matični broj 64117572
PIB 109358895
Sedište i adresa pravnog lica Stara strugara bb, Raška
Telefon 063/361-781
Elektronska pošta ndsatraska@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Slađana Koturović
Glavni i odgovorni urednik Slađana Koturović
Vlasnička struktura PMU 1.Slađana Koturović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 25. maj 2016. — 25. maj 2024.
Datum brisanja dozvole 23. april 2021.
Back to top