Navigacija

TV Kikinda

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Kikinda
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću za televizijsku delatnost TELEVIZIJA KIKINDA, Kikinda
Broj dozvole K241-5
Datum 19. maj 2022.
Matični broj 17220977
PIB 100473037
Sedište i adresa pravnog lica Svetosavska 43, Kikinda
Telefon 0230/402-600, 064/855-6912
Faks 0230/402-600
Elektronska pošta ivana.radojevic@tvkikinda.rs, office@tvkikinda.rs
Veb sajt www.tvkikinda.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ivana Radojević
Glavni i odgovorni urednik Ivana Radojević
Vlasnička struktura PMU 1.Ivana Radojević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 3. jun 2016. — 3. jun 2024.
Back to top