Navigacija

Radio Fokus

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Fokus
Naziv pružaoca medijske usluge Holding kompanija INTERSPEED a.d. Beograd
Broj dozvole 9/2006-2
Datum 20. decembar 2008.
Matični broj 07739141
Sedište i adresa pravnog lica Patrijarha Dimitrija 11, Beograd
Ovlašćeno lice za zastupanje Miodrag Mušterić
Glavni i odgovorni urednik Vera Bulatović
Vlasnička struktura PMU 1.Petar Komeljenović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje cele Republike-Kr 5
Period važenja 4. avgust 2006. — 4. avgust 2014.
Datum brisanja dozvole 30. januar 2014.
Back to top