Navigacija

TV Art

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Art
Naziv pružaoca medijske usluge Art television-kanal kulture d.o.o. Beograd
Broj dozvole 12/2006
Datum 20. novembar 2006.
Matični broj 07785917
Sedište i adresa pravnog lica Vladete Kovačevića 6, Beograd
Ovlašćeno lice za zastupanje Petar Pojić
Glavni i odgovorni urednik Petar Pojić
Vlasnička struktura PMU 1.Petar Pojić-35% 2.Andrija Pojić-35% 3.Milan Atanasković-30%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Region Grada Beograda-radiodifuzna oblast 4, B3-Beograd
Period važenja 20. novembar 2006. — 20. novembar 2014.
Datum brisanja dozvole 17. jul 2009.
Back to top