Navigacija

TV Plus

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Plus
Naziv pružaoca medijske usluge Holding kompanija INTERSPEED a.d. Beograd
Broj dozvole 16/2006
Datum 20. novembar 2006.
Matični broj 07739141
Sedište i adresa pravnog lica Patrijarha Dimitrija 11, Beograd
Ovlašćeno lice za zastupanje Miodrag Mušterić
Glavni i odgovorni urednik Goran Kozić
Vlasnička struktura PMU 1.Petar Komljenović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije LINEARNO-TERESTRIČKO
Zona pokrivanja / raspodele Region Grada Beograda-radiodifuzna oblast 4, B5- Novi Beograd
Period važenja 20. novembar 2006. — 1. januar 2014.
Datum brisanja dozvole 21. septembar 2009.
Back to top