Navigacija

TV Jedinstvo

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Jedinstvo
Naziv pružaoca medijske usluge Akcionarsko društvo za grafičke usluge JEDINSTVO, Novi Pazar
Broj dozvole 39/2008-2
Datum 4. maj 2010.
Matični broj 07194102
Sedište i adresa pravnog lica Stevana Nemanje 190, Novi Pazar
Ovlašćeno lice za zastupanje Ramiz Etemović
Glavni i odgovorni urednik Ramiz Etemović
Vlasnička struktura PMU 1.Ekonomika ad, Beograd-56,12% 2.Državni kapital-43,20% 3.Mali akcionari-0,86%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-R 7/Novi Pazar, Tutin, Sjenica
Period važenja 17. decembar 2007. — 17. decembar 2015.
Datum brisanja dozvole 16. mart 2012.
Back to top