Navigacija

Radio Bor

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Bor
Naziv pružaoca medijske usluge Javno preduzeće ŠTAMPA, RADIO I FILM, Bor
Broj dozvole 61/2007-2
Datum 12. decembar 2008.
Matični broj 07147317
Sedište i adresa pravnog lica Moše Pijade 19, Bor
Ovlašćeno lice za zastupanje Budimir Milutinović v.d.direktora
Glavni i odgovorni urednik Aurika Milanović
Vlasnička struktura PMU 1.Opština Bor-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Rr 6/Bor, Zaječar, Negotin, Boljevac
Period važenja 17. decembar 2007. — 17. decembar 2015.
Datum brisanja dozvole 20. maj 2010.
Back to top