Navigacija

Radio Sombor

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Sombor
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO SOMBOR a.d. Sombor
Broj dozvole 73/2007-2
Datum 26. jun 2012.
Matični broj 08046280
Sedište i adresa pravnog lica Trg Svetog Đorđa 1, Sombor
Ovlašćeno lice za zastupanje Stipe Benić
Glavni i odgovorni urednik Stipe Benić
Vlasnička struktura PMU 1.Agencija za privatizaciju-69,99% 2.Akcionarski fond ad, Beograd-21,48% 3.Mali akcionari-8,53%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Rr 20/Sombor, Apatin
Period važenja 17. decembar 2007. — 17. decembar 2015.
Datum brisanja dozvole 18. decembar 2015.
Back to top