Navigacija

Radio Vrbas

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Vrbas
Naziv pružaoca medijske usluge Javno preduzeće za informisanje VRBAS, Vrbas
Broj dozvole 75/2007-3
Datum 12. januar 2015.
Matični broj 08061122
Sedište i adresa pravnog lica Maršala Tita 105, Vrbas
Ovlašćeno lice za zastupanje Vesna Roganović v.d.direktora
Glavni i odgovorni urednik Vesna Roganović
Vlasnička struktura PMU 1.Opština Vrbas-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Rr 22/Vrbas, Kula, Mali Iđoš
Period važenja 17. decembar 2007. — 17. decembar 2015.
Datum brisanja dozvole 26. decembar 2015.
Back to top