Navigacija

TV Ideal

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Ideal
Naziv pružaoca medijske usluge IDEALLE TEAM d.o.o. Lebane
Broj dozvole 86/2008
Datum 7. mart 2008.
Matični broj 20286458
Sedište i adresa pravnog lica Cara Dušana 81, Lebane
Ovlašćeno lice za zastupanje Srđan Živković
Glavni i odgovorni urednik Srđan Živković
Vlasnička struktura PMU 1.Slobodan Živković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 13/Lebane
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2016.
Datum brisanja dozvole 9. april 2012.
Back to top