Navigacija

TV Banker

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Banker
Naziv pružaoca medijske usluge BANKER d.o.o. Niš
Broj dozvole 88/2008
Datum 7. mart 2008.
Matični broj 07381603
Sedište i adresa pravnog lica Voždova 13, Niš
Ovlašćeno lice za zastupanje Goran Radojković
Glavni i odgovorni urednik Goran Radojković
Vlasnička struktura PMU 1.Goran Radojković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 17/Niš
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2016.
Datum brisanja dozvole 28. mart 2013.
Back to top