Navigacija

TV 5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV 5
Naziv pružaoca medijske usluge RTV 5 d.o.o. Niš
Broj dozvole 90/2008
Datum 20. mart 2007.
Matični broj 06987087
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar Zorana Đinđića 19/19, Niš
Ovlašćeno lice za zastupanje Aneta Radivojević
Glavni i odgovorni urednik Aneta Radivojević
Vlasnička struktura PMU 1.Delta Matic doo, Niš-11,28% 2.Jugoslav Jović-26,60% 3.Nataša Čorbić-15,98% 4.Danilo Lukić-46,14
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 22/Niš
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2016.
Datum brisanja dozvole 25. jul 2009.
Back to top