Navigacija

TV Tanuki

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Tanuki
Naziv pružaoca medijske usluge TANUKI d.o.o. Pirot
Broj dozvole 92/2008
Datum 7. mart 2008.
Matični broj 07844298
Sedište i adresa pravnog lica Srpskih vladara 90/4, Pirot
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragana Ilić
Glavni i odgovorni urednik Goran Ilić
Vlasnička struktura PMU 1.Goran Ilić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 27/Pirot
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2016.
Datum brisanja dozvole 30. april 2009.
Back to top