Navigacija

TV VG4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV VG4
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA VG-4 d.o.o. Knjaževac
Broj dozvole 99/2008
Datum 7. mart 2008.
Matični broj 07314051
Sedište i adresa pravnog lica Cara Dušana 29, Knjaževac
Ovlašćeno lice za zastupanje Goran Vesić
Glavni i odgovorni urednik Milena Miletić
Vlasnička struktura PMU 1.Vitomir Simić-70% 2.Državni kapital-30%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 44/Knjaževac
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2016.
Datum brisanja dozvole 7. maj 2009.
Back to top