Navigacija

TV Stankom

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Stankom
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA STANKOM d.o.o. Beograd
Broj dozvole 105/2008
Datum 7. mart 2008.
Matični broj 17241745
Sedište i adresa pravnog lica Toše Jovanovića 11, Beograd
Ovlašćeno lice za zastupanje Gordana Milojević
Glavni i odgovorni urednik Gordana Milojević
Vlasnička struktura PMU 1.Živadin Mihajlović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 53/Veliko Gradište
Period važenja 7. mart 2008. — 1. januar 2016.
Datum brisanja dozvole 2. septembar 2010.
Back to top