Navigacija

TV Grm

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Grm
Naziv pružaoca medijske usluge TELEVIZIJA GRM d.o.o. Gornji Milanovac
Broj dozvole 113/2008-1
Datum 12. april 2010.
Matični broj 20150572
Sedište i adresa pravnog lica Tihomira Matijevića 1, Gornji Milanovac
Ovlašćeno lice za zastupanje Nada Trifunović
Glavni i odgovorni urednik Nada Trifunović
Vlasnička struktura PMU 1.Svin doo, Gornji Milanovac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 74/Gornji Milanovac
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2016.
Datum brisanja dozvole 28. jun 2012.
Back to top