Navigacija

TV K-21

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV K-21
Naziv pružaoca medijske usluge PERICA d.o.o. Jagodina
Broj dozvole 114/2008
Datum 7. mart 2008.
Matični broj 06351930
Sedište i adresa pravnog lica Knjeginje Milice 21, Jagodina
Ovlašćeno lice za zastupanje Perica Stepanović
Glavni i odgovorni urednik Goran Milanović
Vlasnička struktura PMU 1.Perica Stepanović-50% 2.Ljiljana Stepanović-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 75/Jagodina
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2016.
Datum brisanja dozvole 25. jun 2009.
Back to top