Navigacija

TV Lastavica

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Lastavica
Naziv pružaoca medijske usluge LASTAVICA d.o.o. Kruševac
Broj dozvole 118/2008
Datum 7. mart 2008.
Matični broj 06073611
Sedište i adresa pravnog lica Majke Jugovića 4/4, Kruševac
Ovlašćeno lice za zastupanje Saša Remović
Glavni i odgovorni urednik Saša Remović
Vlasnička struktura PMU 1.Goran Anđelković-50% 2.Saša Remović-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 84/Kruševac
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2016.
Datum brisanja dozvole 3. jul 2009.
Back to top