Navigacija

TV Pahuljica

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Pahuljica
Naziv pružaoca medijske usluge RTV PAHULJICA d.o.o. Zlatibor
Broj dozvole 125/2008
Datum 7. mart 2008.
Matični broj 20299690
Sedište i adresa pravnog lica Tržni centar bb, Zlatibor
Ovlašćeno lice za zastupanje Milija Gacić
Glavni i odgovorni urednik Milija Gacić
Vlasnička struktura PMU 1.Milija Gacić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 104/Partizanske Vode
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2016.
Datum brisanja dozvole 14. novembar 2009.
Back to top