Navigacija

TV Cronic

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Cronic
Naziv pružaoca medijske usluge RTV VALJEVO-KRONIK d.o.o. Valjevo
Broj dozvole 164/2008
Datum 16. jun 2008.
Matični broj 07627297
Sedište i adresa pravnog lica Knez Mihajlova 35b, Valjevo
Ovlašćeno lice za zastupanje Zoran Vujić
Glavni i odgovorni urednik Sonja Milojević
Vlasnička struktura PMU 1.Zoran Vujić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 124/Valjevo
Period važenja 16. jun 2008. — 16. jun 2016.
Datum brisanja dozvole 10. novembar 2009.
Back to top