Navigacija

Radio 4S

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio 4S
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA ČETIRI S d.o.o. Bojnik
Broj dozvole 173/2008-1
Datum 4. jun 2010.
Matični broj 06943578
Sedište i adresa pravnog lica Stojana Ljubića bb, Bojnik
Ovlašćeno lice za zastupanje Vesna Stojiljković
Glavni i odgovorni urednik Vesna Stojiljković
Vlasnička struktura PMU 1.Smilja Spasić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 7/Bojnik
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 16. jun 2011.
Back to top