Navigacija

Radio Leskovac

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Leskovac
Naziv pružaoca medijske usluge Javno preduzeće RADIO LESKOVAC, Leskovac
Broj dozvole 180/2008
Datum 18. avgust 2008.
Matični broj 07207255
Sedište i adresa pravnog lica Masarikov trg 7, Leskovac
Ovlašćeno lice za zastupanje Olgica Petrović Ristić
Glavni i odgovorni urednik Olgica Petrović Ristić
Vlasnička struktura PMU 1.Skupština opštine Leskovac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 23/Leskovac
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 25. februar 2016.
Back to top